Fotografi som konstform

Fotografi inkluderar allt som tas med en kamera och kan delas in i många olika kategorier. Man kan vara dokumentärfotograf, där man jobbar med att avbilda verkligheten och lyfta fram samhällsfrågor, eller sportfotograf, där den främsta uppgiften är att ta bilder under sport- och idrottsevenemang. Det finns också fotografer som är extremt specialiserade, som till exempel medicinska fotografer, vars arbete består av att ta bilder på allt från operationer till mikroskopiskt små celler och bakterier. Det finns paparazzi, stjärnfotografer, resefotografer, modefotografer, porträttfotografer och konsertfotografer, landskapsfotografer; ja, listan kan göras oändlig!

Sedan finns det konstfotografer och här är det inte ovanligt att man tänjer på alla gränser och ibland tar till andra medier som komplement till fotografin man sysslar med. En konstfotograf kan liknas vid en målare, där det handlar om att uttrycka känslor och idéer, att se det vackra i det fula eller tvärtom. Det handlar om egna visioner och om budskap som man vill förmedla. Skillnaden mellan en konstfotograf och en “vanlig” fotograf kan sägas vara att där den sistnämnde framförallt koncentrerar sig på att avbilda det som sker framför linsen så vill den förstnämnde också ge en djupare, mer subjektiv mening.

 

Hur blir man konstfotograf?

Alla som är intresserade av fotografi kan bli konstfotografer så länge det finns vilja och en god portion kreativitet, Man kanske har ett speciellt tema man brinner för eller vill leka med människors perceptioner av verkligheten, eller så tycker man om att fånga färger och former i vardagliga föremål. De bilder man tar tas sällan av en slump utan är noggrannt utvalda, eller till och med arrangerade. Det finns en medveten lek med ljus, skuggor, färger och former.

Som konstfotograf gäller det att sätta sin högst personliga prägel på bilderna, och det innbär att man bör glömma allt som har med automatiska inställningar att göra. Konstfotografer leker med exponeringstid och vinklar, med placeringar av föremål och hur ljus och skuggor faller. Det handlar alltså inte om att se en vacker solnedgång och plåta den, utan om hur solnedgången påverkar skuggorna på människor och föremål och vad den innebär för olika personer.

Tips och trick

  • Experimentera med exponeringstiden. Detta är en av de viktigaste verktygen för en konstfotograf, då man kan manipulera ljuset i en bild. Ge en extremt kort tid åt ett ljust landskap, och det blir plötsligt en mörk mardrömsvision.
  • Vinklar. Lämna den traditionella fokuseringen av föremål och människor i mitten, utan ge dem en liten plats i ett hörn. Ta ett porträtt av en människas halva ansikte. Lägg staden allra längst ner i bildern med en enorm himmel som tornar över den.
  • Placering. En konstfotograf leker gärna med föremål. Placera föremål och personer på ovanliga sätt och ge mening åt dem. Man kan till exempel leka med perspektiv, där det minsta föremålet framstår som störst om det placeras närmast kameran.
  • Bildberabetning. En konstfotograf kan också arbeta med bildbearbetningsprogram för att få fram det konstverk han eller hon vill förmedla. Montera bilder tillsammans, måla in extra detaljer, sudda bort det som distraherar eller skapa intressanta förvrängningar.